همانطور که می دانیم یک شخص بصورت طبیعی برای یادگیری زبان مادری خود ابتدا با نگاه کردن به وقایع پیرامون خود (Watching) و سپس گوش دادن به اصوات (Listening)  و همچنین با ارتباط دادن آن ها توسط مغز خود به یکدیگر شروع به درک اتفاق های پیرامون خود میکند. بنابراین بعد از مدتی  که این امر تکرار پیدا کند، به تدریج و ناخودآگاه به صورت یک الگو در مغز فرد شکل می گیرد و در نهایت  باعث می شود تا شخص شروع به صحبت کردن (Talking) کند.  یا به عبارتی این فرآیند از مرحله واچینگ شروع و در نهایت به تاکینگ ختم می شود. ما نیز برای تهیه این بسته آموزشی از این فرآیند طبیعی الهام گرفتیم تا شما بتوانید از طریق احساس ها و زبان بدن افراد که در حالت های مختلف برای یک شخص در فیلم اتفاق می افتد اصوات و کلمات رد و بدل شده را مورد ارزیابی قرار دهید و ارتباط بین آن ها را تشخیص دهید و همچنین معنی اصطلاح ها و کلمات­­ را حدس بزنید. نام “واچی – تاک” الهام گرفته شده از مراحل طبیعی پیشرفت یادگیری زبان است که در بالا گفتیم.

(یعنی از واچینگ شروع کن و به تاکینگ برس!)