عبارت های فعلی

عبارت های فعلی یا Phrasal Verb ها یکی از پرکاربرد ترین قسمت های یک جمله هستند که بخصوص در صحبت های روزمره زیاد استفاده می شوند. بسیاری از آن ها به تنهایی دارای معنی مشخصی نیستند و بهتر است مانند Idiom ها آن ها را حفظ کنید و بخاطر بسپارید.

اسلنگ ها

به عبارت ها و اصطلاح های عامیانه یا اصطلاحا کوچه و بازاری میگن که در بین انگلیسی زبان ها به اسلنگ معروف هست. البته بعضی از این واژه های اسلنگ مختص بریتانیایی ها و بعضی از آن ها را امریکایی ها در مکالمه های روزمره خود استفاده می کنند.

جملات پرکاربرد سوالی

یکی از موثر ترین روش های یادگیری زبان در بحث مهارت های شنیداری و گفتاری گوش دادن مداوم به یک جمله و بعد از آن تکرار کردن آن می باشد. همچنین فلش کارت های صوتی دارای جملات پرکاربرد روزمره هستند و شما می توانید با هدفون و هندز فری گوشی موبایل خود هرروز آن ها

جملات پرکابرد

یکی از موثر ترین روش های یادگیری زبان در بحث مهارت های شنیداری و گفتاری گوش دادن مداوم به یک جمله و بعد از آن تکرار کردن آن می باشد. همچنین فلش کارت های صوتی دارای جملات پرکاربرد روزمره هستند و شما می توانید با هدفون و هندز فری گوشی موبایل خود هرروز آن ها

اصطلاحات

اصطلاح ها یا همان ایدیوم ها جملات یا کلماتی هستند که معمولا برای منظور و یا احساس مشخصی بصورت غیر مستقیم و عامیانه استفاده می شوند. معنی و مفهوم این جملات چیزی غیر از معنای اصلی تک تک کلماتی است که در آن استفاده شده است و باید آن ها را حفظ کنید.